En 1980, Manuel Macià dirige, escenifica e interpreta, junto a Bernat Pujol autor de los textos, Mercé Fornes y Joan Vidal, la Faula d’en Miquelet de Ca’n Terrós, donde unos espectaculares murales, del pintor naïf Joan Rotger, eran piezas magistrales para la escenografía.

Llorenç Moyà Gilabert de la Portella decía, en referencia a este montaje teatral: crec que cal encoretjar aquest Balear d´Art Dramàtic, perquè continui la seva tasca i facin reviscolar la vida teatral a la nostra illa.